Председателят на Инициативния комитет на местна Гражданска инициатива

 

Снимка: Мироглед

в Радомир Асен Велев е изпратил писмо до регионалния министър от служебното правителство г-жа Захариева, с което изразява благодарност към служители на ведомството за съдействието при подготовката на подписката за провеждане на референдум в общината. В него Велев пише:
Уважаема г-жо Захариева,
Чрез Вас, от името на гражданска инициатива Радомир, изказвам благодарност към служителите на ГД ГРАО, на г-н Иван Гетов, Главен Директор, на г-жа Катя Панова, ръководител на ТЗ „ГРАО” гр. Перник, г-жа Стефка Гаврилова, главен експерт в ТЗ „ГРАО” гр. Перник и на старши експерт в ТЗ „ГРАО” гр. Перник г-жа Величка Димитрова, които ни оказаха изключителна помощ с информация и съдействие при подготовката и реализацията на подписката за провеждане на местен референдум.
В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление не беше прецизирано изискването за електронен носител в структуриран вид на подписката. След проведен от мен разговор с г-жа Панова, в изключително кратки срокове се проведе междуведомствена среща и изготвено Решение № 614 от 26.06.2014 на ЦИК, с което беше регламентиран посоченият казус. Това даде възможност на Инициативният комитет да проведе спокойно и коректно подписката.Считам, че този случай на добра комуникация между структури на Държавната Администрация и гражданите, може и трябва да бъде за пример.
Сърдечно Благодаря!
Вчера писмото е предадено на министър Захариева.