МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ – РАДОМИР

5 ОКТОМВРИ 2014

Референдумът в Радомир, ще очертае хоризонт – в каква посока искаме да се развива община Радомир. Ще бъде опора на ръководството на общината при изграждането и реализацията на стратегии, в краткосрочен, но най-вече в дългосрочен план. Той може да бъде атестат и отлична реклама на община Радомир.

ЗА чиста околна среда!

ЗА създаване на нови работни места!

ЗА привличане на млади хора!

ЗА перспективи!

ЗА по-добър стандарт на живот!

На 5 октомври, всички заедно, нека кажем „ДА “ !