ХОРИЗОНТ

С ограничаването на добивно-преработвателните дейности на територията на община Радомир, общината ще може да се включи в списъка на „Зелените общини”, като екологично чист регион. Тази марка ще може да се използва от Бизнеса при кандидатстване за финансиране от европейски фондове, по програми за енергийна ефективност, конкурентоспособност и други, което ще доведе до разкриване на нови работни места.

Произвежданите млечни и месни продукти, яйца, плодове и зеленчуци, ще могат да поставят на своите етикети марката „произведено в Радомир – екологично чист район”, което ще им осигури по широк пазар, в т.ч. и международен, при по-високи цени. Успешният референдум ще придаде допълнителна Добавена стойност на Бизнеса в Радомир. Ще даде стабилност и дългосрочен хоризонт пред инвеститорите, че средата в която инвестират ще бъде дългосрочно гарантирана, като екологично чиста, техните инвестиции ще са защитени от волята на хората.