ГЛАСУВАНЕ

Допитването чрез местен референдум ще се проведе на 5-ти октомври, успоредно с предсрочните парламентарни избори. Гласуването ще се осъществи по секции (виж списъка) на територията на цялата община. Секциите за референдума ще са непосредствено до секциите за парламентарните избори, ще имат същата номерация, но с допълнителен надпис – РЕФЕРЕНДУМ. Гласува се отделно за парламентарните избори и отделно за Референдума.

Бюлетините за гласуването са бели, всяка бюлетина съдържа надпис „Местен референдум“ – община Радомир, въпроса на референдума, на който гласоподавателите трябва да отговорят, срещу който има две оградени полета и думите „ДА“ и „НЕ“, изписани с еднакъв едър шрифт.

Гласуване – Гласоподавателят гласува, като отбелязва квадратчето с избрания от него отговор „ДА“ или „НЕ“, поставя бюлетината в плик, излиза от кабината и го пуска в избирателната кутия.

Право да гласуват на местен референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на съответните община през последните 6 месеца преди насрочването на референдума.

Бюлетината е недействителна, когато е намерена в кутията без плик, не е по образец, е зачертана изцяло, не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора. Зацапвания, механични и други повреди не правят бюлетината недействителна, ако може да се установи по недвусмислен начин волята на гласоподавателя.

Обявяване на резултатите от референдума. Общинската комисия за референдумите обобщава данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването.
Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за общински съвет и ако с „ДА“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.