ЗА НАС

Инициативата  за провеждане на местен референдум е на осемдесет граждани на община Радомир. На 26.06.2014 година в залата на читалище „Напредък“ – Радомир се проведе учредително събрание на Гражданска инициатива в присъствието на 80 жители от община Радомир. Събранието взе решение за провеждане на местен референдум и определи Инициативен комитет в състав: Асен Велев – председател, Димитър Лямов, Пламен Цамбов, Силвия Иванова и Емил Крумов, които да представляват Гражданската инициатива пред властите, организират подписка и информационна кампания.

Този референдум НЕ се организира от политически партии!