Инициативният комитет за провеждане на референдум в община Радомир

Снимка: Мирослава Начова

търси доброволци за наблюдатели. Референдумът ще се проведе заедно с парламентарните избори, но резултатите ще отчитат Общинската избирателна комисия и ще се гласува в отделни от секциите за народно събрание помещения с по трима души в секционна комисия.
Близо 30 000 лева от общинския бюджет ще бъдат необходими за провеждане на допитването, но членовете на секционните комисии, които са доброволци, ще дарят възнагражденията си на дарителската сметка на общината.
Ако радомирци отговорят с „ДА“ на въпроса ще се ограничи добивно-преработвателната дейност на територията на общината, която ще може да се включи в списъка на „Зелените общини” като екологично чист регион, твърдят от Инициативния комитет. Тази марка ще може да се използва от Бизнеса при кандидатстване за финансиране от европейски фондове, по програми за енергийна ефективност, конкурентоспособност и други, което ще доведе до разкриване на нови работни места. Произвежданите млечни и месни продукти, яйца, плодове и зеленчуци, ще могат да поставят на своите етикети марката „произведено в Радомир – екологично чист район”, което ще им осигури по широк пазар, в т.ч. и международен, при по-високи цени. Успешният референдум ще придаде допълнителна Добавена стойност на Бизнеса в Радомир. Ще даде стабилност и дългосрочен хоризонт пред инвеститорите, че средата в която инвестират ще бъде дългосрочно гарантирана, като екологично чиста, техните инвестиции ще са защитени от волята на хората.

Източник: www.mirogled.com