БНР – РАДИО БЛАГОЕВГРАД

„Днес“ – 16.09.2014 г

13.00 – 16.00 часа

Освен парламентарните избори, на 5-ти октомври Радомирци правят и местен референдум. Те ще трябва да отговорят с ДА или НЕ на въпрос: „Съгласни ли сте община Радомир да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?” За задачите и подготовката на референдума, Иван Лазов разговаря с Асен Велев, председател на инициативния комитет за местният референдум:

Асен Велев: Да, на 5-ти октомври ще бъде референдума, съвпаднаха датите по времеви график. Това е едно предимство, защото значително се намаляват разходите, които ще трябва да направи за организация на изборния процес Община Радомир, а това са средства на всеки един данъкоплатец на територията на община Радомир, а и от друга страна ще бъдем коректни към времето на гласоподавателите, да не ги ангажираме втори път, непосредствено до парламентарните избори да се налага втори път да отделят от времето си.

Иван Лазов: Няма ли според Вас да има някакво объркване в хората, защото веднъж трябва да избираме депутати, веднъж трябва да се упражни правото за участие в референдума?

Асен Велев: Не, защото секциите, избирателните секции за парламентарните избори и за референдума ще бъдат отделно, една до друга ще са разположени, с отделни секционни комисии, отделни урни, отделна бюлетина, отделни избирателни списъци. Така че, това са два напълно отделни изборни процеса, които ще протичат успоредно. Това в никакъв случай не е затруднение, напротив считам, че ще е удобство за избирателите. А всички, които биха подкрепили референдума и искат да запазят природата и даденостите, и да ги развиваме най-вече, се надявам да ни подкрепят с ДА на поставеният въпрос.

Иван Лазов: Каква ще бъде съдбата на гласуването, как ще продължи от тук нататък Вашата дейност, след като се получи резултат на референдума?

Асен Велев: Процедурата по Закона за пряко участие на гражданите изисква след отчитане на резултатите общинската избирателна комисия, която е водеща в референдумния процес, да излезе с протокол – заключение дали е валиден референдума и Общински съвет на Радомир да приведе взетото решение от Референдума в изпълнение. Община Радомир ще може да се похвали, че е „зелена община” да поканим инвеститори, които развиват туризъм, екологично земеделие, да могат спокойно да направят своите инвестиции и да ги развиват, тъй като ще знаят, че те са гарантирани от волята на хората.

Иван Лазов: Какво искате да постигнете на този референдум? Спиране на някоя сделка или какво? Нека да обясним на слушателите.

Асен Велев: Референдумът поставя ограничение върху развитието на кариери за добив и преработка на подземни богатства. В района на Радомир има инвестиционно намерение за добив и преработка на златно сребърни руди и нашия Инициативен комитет счита, че то е допуснато след поредица от административни нарушения. Ние обжалвахме решението за отдадената концесия пред ВАС и на три членен и пет членен, най-висшия съдебен състав, административен, това решение за отдаване на концесия беше отменено окончателно, но стреса който предизвика това намерение в хората беше голям. Дружествата на концесионера, сега чрез друго юридическо лице отново са подали документи и заявления. И тези процедури могат да продължат много дълго във времето, а това нас хората и жителите тук не ни устройва. Не сме съгласни да се развиват такива дейности в района на общината.

Иван Лазов: Тоест в района на Радомир няма да се добиват злато и сребро – така да разбираме?

Асен Велев: Добив и преработка, много е важно да знаят хората, защото при преработвателните дейности се отделят изключително опасни и в повечето случаи вредни емисии и това е най-голямото ни безпокойство.

Иван Лазов: Да, но бъдещите поколения може да имат друго мнение за това, което Вие правите сега?

Асен Велев: Това е така и по тази причина законодателя е предвидил, че в срок след една година от провеждането на референдума може да бъде инициирано ново допитване по същата тема, т.е. това не е врата затворена завинаги. Винаги може отново да бъде направено такова допитване, но решението ще го взимат жителите на община Радомир, а не както е в момента – една административна процедура, която се случва далеч от нашата община, в министерствата и никои от хората, които живеем тук, които дишаме въздух и пием вода, нито сме били информирани, нито попитани дали искаме да се развива подобна дейност в нашия район. След този референдум това нещо без допитване до хората няма да може да се случва.

Иван Лазов: Тай като всичко това може да донесе доста средства за общината и за хората които живеят там.

Асен Велев: Всеки инвеститор с инвестиционно намерение ще има възможност да застане, да изложи своите аргументи, да убеди хората, че неговото инвестиционно намерение ще бъде полезно. В конкретният случай става въпрос за едно инвестиционно намерение, което предвижда около 1200 лева на месец приход за община Радомир и 31 работни места при 160 лева средна работна заплата. Мисля, че вашите слушатели могат сами да преценят какви са изгодите и какъв е риска от преработвателно предприятие срещу тези финансови параметри, които са изключително нищожни. Пак казвам референдума не е затворена врата, ако има инвестиционно намерение, което е сериозно, което е добре аргументирано и може да убеди хората, то може да бъде поставено отново на обществено допитване и да получи „зелена светлина”, ако е полезно за общината. Но това, след провеждането на този референдум, това решение ще е изцяло в ръцете на хората които живеем тук.

Асен Велев председател на Инициативния комитет за местният референдум на 5-ти октомври в Радомир. Отличен пример за активно и градивно гражданско поведение.