100% обработени резултати от първият местен референдум в Радомир.
Гласували 7569
С отговор „ДА“ – 6770
С отговор „НЕ“ – 704
Невалидни – 95 (в това число 51 бюлетини образец)
Активност – 41,4%
Избиратели с право на глас – 18279
Избиратели гласували на последните местни избори за общински съветници през 2011 година – 10138