Ден на селото в Долни Раковец

Ден на селото в Долни Раковец

 

Ден първи

На събора

Ден втори